Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Návrh rozpočtu na rok 2013

                        NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŽDÁNOV NA ROK 2013

Příjmy:

 

            1111     Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti                  303 400

            1112    Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ                                     14 400

            1113    Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů                      31 800

            1121    Daň z příjmu právnických osob                                            294 500          

            1211    Daň z přidané hodnoty                                                         629 200

            1334    Odvody za odnětí půdy                                                               500

            1340    Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                            66 400

            1341    Poplatek ze psů                                                                         2 300

            1351    Odvod loterií apod.                                                                  4 000

            1361    Správní poplatek                                                                          300

            1511    Daň z nemovitostí                                                                   85 000

            4112    Neinvestiční dotace na výkon státní správy                           54 400

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                        Daňové příjmy                                                                  1 486 200

 

1019    2131    Příjmy z pronájmu zemědělských pozemků                              1 200

1032    2131    Příjmy z pronájmu pozemků – honitba                                        560

2141    2132    Příjmy z pronájmu hospody                                                      6 000

2310    2111    Příjmy z vodného                                                                         560

3745    2111    Příjmy z pronájmu obecní techniky                                              300

6310    2141    Příjmy z úroků                                                                           1 800

                                                                                                                   1 496 620

Výdaje:

 

Lesní hospodářství                                                                120 000

Rybářství                                                                                   5 000

Vnitřní obchod a služby                                                         12 300

                        Silnice                                                                                     14 040

                        Pitná voda                                                                               71 500

                        Odpadní vody                                                                                    15 000

                        Rybník                                                                                                77 120

                        Předškolní zařízení                                                                  64 950

                        Základní školy                                                                        52 490

                        Záležitosti kultury                                                                   35 120

                        Ostatní tělovýchovná činnost                                                               5 500

                        Veřejné osvětlení                                                                     42 000

                        Komunální služby a územní rozvoj                                       211 000

                        Nebezpečný odpad                                                                 20 000

                        Komunální odpad                                                                 100 160

                        Ostatní odpady – sklo, plasty, papír                                       33 000

                        Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                                       74 130

                        Požární ochrana                                                                       38 000

                        Zastupitelstva obcí                                                                171 150

                        Činnost místní správy                                                           303 750

                        Služby peněžních ústavů                                                         12 000

                        Pojištění majetku                                                                       8 600

                        Finanční vypořádání min.let                                                     9 810

--------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                   1 496 620

                        Splátky úvěru                                                                          33 200

                                                                                                                      

Vyvěšeno: 10.12.2012

Sejmuto: