Obec Ždánov

oficiální web obce


Organizační struktura úřadu

Organizační struktura obecního úřadu, místo pro získání informace nebo
podání stížnosti či podnětu a místo, kde lze obdržet rozhodnutí.

l. Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována
prostřednictvím kanceláře starosty obce a  účetní obce na adrese Ždánov 49 344 01 Domažlice

2. Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a
dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí  vydaná obecním úřadem je
kancelář starosty obce na adrese Ždánov 49, 344 01 Domažlice. Podat žádost nebo obdržet
rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu tj.  středa od 17.00 do19:00hodin.

3. Členové zastupitelsva obce a komisí:

Starosta obce: Kopecký Jiří

Místostarosta: Bc. Krutina Štěpán

Členove zastupitelstva: JUDr. Pflug Václav,Rojtová Marie, Svoboda Radek, Paidar Jiří,

            Paidar Pavel

Kontrolní výbor:  předseda JUDr. Václav Pflug

                                členové   - Svoboda Radek, Paidar Pavel

Finanční výbor:    předseda – Rojtová Marie

                                členové   - Paidar Jiří, ing.Paidarová Jana