OZV obce Ždánov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování kom. odpadů