OZV obce Ždánov č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Přílohy

[Adobe PDF | 1,10 MB]
OZV 2 - 2020 O místním popl. za provoz systému shrom., odstr. kom. odpadu-podepsaná.pdf [›]