Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisú údajú do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Přílohy