Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisú údajú do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Přílohy

[Adobe PDF | 1,33 MB]
Veřejnoprávní smlouva Domažlice-Ždánov s nabytím právní moci.pdf [›]