Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Přílohy

[Adobe PDF | 143,9 kB]
stanovení počtu volební komise-podep..docx.pdf [›]