Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí

Přílohy

[Adobe PDF | 150,2 kB]
Stanovení počtu volební komise-podeps..pdf [›]