Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky

Přílohy

[Adobe PDF | 95,9 kB]
stanovení počtu volební komise.pdf [›]