Obec Ždánov

oficiální web obce


Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2014 - Obec Ždánov

 

 

Příjmy:

 

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 270 000

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 6 000

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 30 000

1121 Daň z příjmu právnických osob 306 000

1211 Daň z přidané hodnoty 595 000

1334 Odvody za odnětí půdy 500

1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 65 200

1341 Poplatek ze psů 1 850

1351 Odvod loterií apod. 5 000

1361 Správní poplatky 300

1511 Daň z nemovitostí 85 000

    4112 Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 54 400

1 419 250

 

1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - zemědělské 11 680

1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - honitba 560

1070 2111 Rybářské lístky 5 000

2141 2132 Příjmy z pronájmu hospody 6 000

2310 2111 Příjmy z vodného 560

6310 2141 Příjmy z úroků 2 800

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příjmy celkem: 1 445 850

 

 

8115 Financování 17 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje:

Les:

 

1032 5139 Materiál 50 000

1032 5169 Služby 100 000

 150 000

 

Vnitřní obchod a služby:

 

2141 5154 Elektrická energie - sál 6 500

 6 500

Silnice:

 

2212 5141 Úroky z úvěru 800

2212 5169 Nákup ostatních služeb - sekání, zimní údržba 8 000

2212 6121 Pasport MK 60 000

 68 800

Dopravní obslužnost:

 

2221 5193 Dopravní obslužnost 3 120

 3 120

Pitná voda:

 

2310 5139 Materiál – vodoměry 4 000

2310 5169 Služby - rozbory vody 10 000

2310 6121 Směnka Praves s.r.o. - vodovod 60 000

74 000

Odpadní vody:

 

2321 5169 Nákup ostatních služeb - rozbory odpadních vod 15 000

2321 6121 Kanalizace kolem Fictumů 300 000

315 000

 

Ostatní záležitosti kultury:

 

3319 5021 Ostatní osobní výdaje - kronikář 5 000

3319 5169 Nákup ostatních služeb Chod. liga poradenství 6 000

3319 5329 Chodská liga - členský příspěvek ORJ 0098 1 120

3399 5139 Materiál 5 000

3399 5175 Pohoštění 8 000

3399 5194 Věcné dary- jubilea 5 500

30 620

Ostatní tělovýchovná činnost:

 

3419 5021 Sekání hřiště 3 000

3419 5229 Příspěvek na činnost 2 500

5 500

Veřejné osvětlení:

 

3631 5154 Elektrická energie 36 000

3631 5171 Opravy a udržování 17 000

53 000

 

Nebezpečný odpad:

 

3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 20 000

20 000

Komunální odpad:

 

3722 5169 Nákup ostatních služeb 90 000

3722 5329 Členský příspěvek Lazce ORJ 0095 160

90 160

Ostatní odpady:

 

3723 5169 Nákup ostatních služeb 32 000

32 000

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

 

3745 5021 Ostatní osobní výdaje - brigády 12 000

3745 5137 Motorová pila 10 000

3745 5139 Nákup materiálu 10 000

3745 5156 Pohonné hmoty a mazadla 5 500

3745 5169 Nákup služeb 1 000

3745 6121 Projekt – zeleň mez ve Ždánově 31 160

69 660

 

Požární ochrana:

 

5512 5021 Ostatní osobní výdaje odměny zásah.jednotka 9 000

5512 5154 Elektrická energie 7 000

5512 5156 Pohonné hmoty a mazadla 1 000

5512 5175 Pohoštění 1 000

5512 5222 Příspěvek na činnost 5 000

23 000

Zastupitelstva obcí:

 

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 151 000

6112 5032 Zdravotní pojištění 14 000

6112 5173 Cestovné 4 000

6112 5175 Pohoštění 2 500

171 500

Činnost místní správy:

 

6171 5011 Platy zaměstnanců 115 000

6171 5019 Refundace platů 2 800

6171 5031 Sociální pojištění 29 000

6171 5132 Zdravotní pojištění 10 500

6171 5038 Povinné pojištění na úraz 450

6171 5039 Refundace odvodů 900

6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 4 000

6171 5139 Nákup materiálu 15 000

6171 5154 Elektrická energie 31 000

6171 5161 Služby pošt 2 000

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000

6171 5166 Poradenské služby 6 000

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000

6171 5168 Služby zpracování dat 18 000

6171 5169 Nákup ostatních služeb 46 000

5171 5171 Opravy a udržování 3 000

6171 5361 Nákup kolků 1 000

306 650

 

6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 000

6320 5163 Pojištění majetku 8 600

6402 5364 Vratky transferů - finanční vypořádání min.let 8 740

 

 

Výdaje celkem: 1 445 850

 

 8124 Splátka úvěru 17 400

 

Vyvěšeno: 31.12.2013

 

Sejmuto: