Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Usnesení z 32. zasedání ZO Ždánov

Oznámení o místě a konání voleb

Návrh zadání ÚP Ždánov

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Stanovení volebních okrsků

Stanovení počtu členů do volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Záměr obce pronajmout část budovy obce

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření r. 2016 Lazce

Oznámení o lhůtě a místě převzetí lesních hospodářských osnov

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení veřejnou vyhláškou

VV- aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Protokol o schválení roční závěrky za rok 2016

Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016

Závěrečný účet obce za rok 2016

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Finanční úřad Plzeň

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení o zahájení řízení - Rak říční

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Poplatky ze psů a za ukládání komunálního odpadu

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Výzva - opatření obecné povahy

Plán péče pro přírodní rezervaci Postřekovské rybníky

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce

Finanční výhled na rok 2018-2019

Rozpočet na rok 2017

Pozvánka - jednání valné hromady svazku Domažlicko