Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Veřejná vyhláška

Schválený rozpočet DSO Lazce na rok 2022

Rozpočtový výhled na roky 2023-2024.pdf

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočet obce Ždánov na rok 2022

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtový výhledu na roky 2023 a 2024 svazek Domažlicko

Rozpočet svazek Domažlicko na rok 2022

OZV č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Veřejná vyhláška

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

VV- opatření obecné povahy

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení o lhútě a místě převzetí lesních hospodářských osnov

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh závěrečného účtu DSO odpad. hosp.Lazce - přílohy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO odpad. hosp. Lazce

Výzva k podání nabídky - Výměna domovních uzávěrů na vodovodním řadu II. etapa

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Domažlicko za r. 2020

Návrh závěrečného účtu svazku Domažlicko za rok 2020

Pokyn k nařízení města Domažlice č. 1/2021