Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Úřední deska

Usnesení z 2. zasedání ZO Ždánov

Návrh rozpočtu na rok 2023 Lazce

Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO Domažlicko a rozpočtový výhled na roky 2024-2025

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Rozpočtový výhled na rok 2024 - 2025 - návrh

Návrh rozpočtu na rok 2023

Upozornění na odstávku elektřiny

Zastupitelé složili své sliby

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Informace o konání ustavujícího zasedání obce Ždánov

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022 - Ždánov

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Jedinečný kurs osobního rozvoje pro maminky

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška - oznámení - změna č.1 územního plánu Ždánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlice Odp. hosp. LAZCE + Návrh závěrečného účtu 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - DSO Domažlicko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlice

Veřejnoprávní smlouva SDH Ždánov 2022

Veřejnoprávní smlouva Chovatelé 2022

Stanovení počtu zastupitelů na volebním období 2022-2026

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška oznámení - o zahájení řízení územního plánu Ždánov-změně č. 1