Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Informace o konání 12. zasedání zastupitelstva obce

Návrh rtozpočtu na rok 2020

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce

Oznámení - záměr směnit pozemky obce Ždánov

Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Nařízení - Státní veterinární správy - Tularémie zajíců

Informace o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č.2/2019

Usnesení z 8. zasedání obce Ždánov

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Výzva vlastníků lesa

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Odpad. hosp. Lazce

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Svazek Domažlicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Svazek Domažlicko

Vyúčtování provozování vodovodu v obci Ždánov za rok 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Pozvánka na 1. zasedání OVK

Veřejná vyhláška- finanční úřad

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ždánov za rok 2018 a závěrečný účet obce Ždánov za rok 2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Usnesení z 5. zasedání zsatupitesltva obce Ždánov

Oznámení - stanovení minimálního počtu člěnů okrskové volební komise

Směrnice k zadávání veřejných zakázek