Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Nouzový stav - OÚ Ždánov

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

OZV obce Ždánov č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Oznámení - poplatek za komunální odpad

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

OZV obce Ždánov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování kom. odpadů

Střednědobý výhled obce Ždánov ma roky 2021-2022

Rozpočet obce Ždánov na rok 2020

Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Návrh rozpočtu na rok 2020 Lazce, Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2023 Lazce

Návrh rozpočtu na rok 2020 svazek Domažlicko, Návvrh střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022 svazek Domažlicko

Návrh rozpočtový výhled na roky 2021-2022 a čerpání rozpočtu k 10/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Oznámení - záměr směnit pozemky obce Ždánov

Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Nařízení - Státní veterinární správy - Tularémie zajíců

Výzva vlastníků lesa

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Odpad. hosp. Lazce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Svazek Domažlicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Svazek Domažlicko

Vyúčtování provozování vodovodu v obci Ždánov za rok 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Pozvánka na 1. zasedání OVK

Veřejná vyhláška- finanční úřad

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ždánov za rok 2018 a závěrečný účet obce Ždánov za rok 2018

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení - stanovení minimálního počtu člěnů okrskové volební komise