Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Informace o konání 14. zasedání zastupitelstva obce

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

OZV obce Ždánov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování kom. odpadů

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Střednědobý výhled obce Ždánov ma roky 2021-2022

Rozpočet obce Ždánov na rok 2020

Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce

Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh rozpočtu na rok 2020 Lazce, Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2023 Lazce

Návrh rozpočtu na rok 2020 svazek Domažlicko, Návvrh střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022 svazek Domažlicko

Návrh rozpočtu na rok 2020

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Oznámení - záměr směnit pozemky obce Ždánov

Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Nařízení - Státní veterinární správy - Tularémie zajíců

Rozpočtové opatření č.2/2019

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Výzva vlastníků lesa

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Odpad. hosp. Lazce

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 DSO Svazek Domažlicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - DSO Svazek Domažlicko

Vyúčtování provozování vodovodu v obci Ždánov za rok 2018