Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Informace o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Opatření obecné povahy

Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Svazek Domažlicko

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Postřekov

Výzva k podání nabídky - Výměna domovních uzávěrů- vodovodní řad Ždánov

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Lazce

Návrh závěrečný účet za rok 2019 DSO Lazce + přílohy

Závěrečný účet obce Ždánov za rok 2019

Informace pro občany o projektové přípravě čistírny odpadních vod a kanalizace ve Ždánově

Obnovení úředních hodin na OÚ ve Ždánově

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Svazek Domažlicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - DSO Svazek Domažlicko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC ŽDÁNOV za rok 2019

VV - Daň z nemovitých věcí za rok 2020

VV- opatření obecné povahy

Nouzový stav - OÚ Ždánov

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

OZV obce Ždánov č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Oznámení - poplatek za komunální odpad

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

OZV obce Ždánov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování kom. odpadů

Střednědobý výhled obce Ždánov ma roky 2021-2022

Rozpočet obce Ždánov na rok 2020