Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Úřední deska

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Tříkrálová sbírka 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočtové opatření č.2/2022

Telefonní čísla pro voliče, kteří se nacházejí v době voleb v izolaci z důvodu COVID - 19

Termíny svozu popelnic 2023

Rozpočet obce Ždánov na rok 2023

Rozpočtový výhled na rok 2024 - 2025 - obec Ždánov

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta

Usnesení z 2. zasedání ZO Ždánov

Návrh rozpočtu na rok 2023 Lazce

Návrh rozpočtu na rok 2023 DSO Domažlicko a rozpočtový výhled na roky 2024-2025

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Rozpočtový výhled na rok 2024 - 2025 - návrh

Návrh rozpočtu na rok 2023

Upozornění na odstávku elektřiny

Zastupitelé složili své sliby

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

Informace o konání ustavujícího zasedání obce Ždánov

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2022 - Ždánov

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Jedinečný kurs osobního rozvoje pro maminky