Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška - oznámení - změna č.1 územního plánu Ždánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlice Odp. hosp. LAZCE + Návrh závěrečného účtu 2021

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 - DSO Domažlicko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Domažlice

Veřejnoprávní smlouva SDH Ždánov 2022

Veřejnoprávní smlouva Chovatelé 2022

Stanovení počtu zastupitelů na volebním období 2022-2026

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška oznámení - o zahájení řízení územního plánu Ždánov-změně č. 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ždánov za rok 2021

Oznámení veřejnou vyhláškou

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška

Schválený rozpočet DSO Lazce na rok 2022

Rozpočtový výhled na roky 2023-2024.pdf

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočet obce Ždánov na rok 2022

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtový výhledu na roky 2023 a 2024 svazek Domažlicko

Rozpočet svazek Domažlicko na rok 2022

OZV č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Veřejná vyhláška

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

VV- opatření obecné povahy