Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Závěrečný účet za rok 2017 - DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce

Oznámení o konání 40. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 39. zasedání ZO Ždánov

VV-Daň z nemovitých věcí na rok 2018

VV- Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Ždánov

Opatření obecné povahy - záplavové území Černého potoka

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č.1

Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Závěrečný účet obce za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždánov za rok 2017

VV o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad úz. rozvoje PK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždánov za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017-návrh

Výzva - Lýkožrout smrkový

Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Poplatky ze psů a za ukládání komunálního odpadu

VV- o návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Volba prezidenta II. kolo - výsledky voleb ve Ždánově

Oznámení o místě a době konání voleb

Volba prezidenta republiky - Výsledky voleb ve Ždánově

Zadání ÚP Ždánov

Rozpočtové opatření č. 1,2,3,4,5,6,7,8,

Rozpočet na rok 2018

Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška-opatření veřejné povahy

Informace o počtu volebních okrsků.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018