Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Oznámení - stanovení minimálního počtu člěnů okrskové volební komise

Informace o konání 5. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Smernice pro poskytování cestovních náhrad

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Oznámení - poplatky ze psů a za ukládání komunálního odpadu

Výzva k podání nabídky - revitalizace zeleně v obci Ždánov (park)

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočet na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 - 2021

VV - O vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Rozpočtová opatření č. 8/2018

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Záměr obce uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků

Rozpočtové opatření č. 6/2018 a 7/2018

Rozpočet obce Ždánov na rok 2019 a Rozpočtový výhled na roky 2020-2021

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ždánov spolkům a neziskovým organizacím

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh rozpočtu na rok 2019 - Svazek Domažlicko a rozpočtový výhled na roky 2020-21

Návrh Rozpočtu obce Ždánov na rok 2019 a Rozpočtový výhled na roky 2020-2021

Usnesení z ustavujícího zasedání Obce Ždánov

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Oznámení o konání druhého kola voleb do Senátu ČR

Obecní úřad Ždánov, se sídlem 344 01 Ždánov č. p. 49 ouzdanov@cmail.cz Tel: 379722392 Mobil: 721117269 Věc: oznámení o konání druhého kola voleb do Senátu ČR Sdělujeme všem voličům, že druhé kole podzimních voleb do Senátu České republiky pro volební obvod Ždánov se koná v budově Obecního úřadu, Ždá ...

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí- volební okrsek č. 1 - Ždánov

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

USNESENÍ ZE 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÁNOV

Uveřejnění dražební vyhlášky

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 zásad úz. rozvoje Pl. kraje