Úřední deska

Informace o konání 43. zasedání obce Ždánov

Uveřejnění dražební vyhlášky

USNESENÍ ZE 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÁNOV

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 zásad úz. rozvoje Pl. kraje

Oznámení- Zahájení řízení o ÚP- VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÁNOV

Oznámení o místu a době konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Usnesení ze 41. zasedání ZO Ždánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO LAZCE

VV Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Černého potoka

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO od. hosp. Lazce

Usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Jmenování Pověřence osobních údajů pro obecní úřad Ždánov

Závěrečný účet za rok 2017 - DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce

Oznámení o konání 40. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 39. zasedání ZO Ždánov

VV-Daň z nemovitých věcí na rok 2018

VV- Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Ždánov

Opatření obecné povahy - záplavové území Černého potoka

Rozpočtové opatření č. 2

Rozpočtové opatření č.1

Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Závěrečný účet obce za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždánov za rok 2017

VV o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.2 Zásad úz. rozvoje PK

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždánov za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017-návrh

Výzva - Lýkožrout smrkový

Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Poplatky ze psů a za ukládání komunálního odpadu