Obec Ždánov

oficiální web obce


Usnesení

Usnesení z 34. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 27. zasedání ZO Ždánov

Usnesení z 26. zasedání ZO Ždánov

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva Obce Ždánov ze dne 30. 9. 2016 Zastupitelstvo obce Schvaluje: 1) Program zasedání a jeho doplnění Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se 2) Ověřovatele zápisu: Jiří Paidar, Pavel Paidar. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se 3) Kontrolu plnění usnesení z minul ...

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Ždánov