Usnesení

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 8 zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z2. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z ustavujícího zasedání obce Ždánov