Usnesení

Usnesení z2. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z ustavujícího zasedání obce Ždánov