Vyhlášky

Strategický plán rozvoje obce Ždánov

OZV č. 2-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Směrnice k zadávání zakázek malého rozsahu

OZV obce Ždánov č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Jednací řád zastupitelstva obce Ždánov

Plán rozvoje sportu obce Ždánov na roky2019-2025

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ždánov spolkům a neziskovým organizacím

Směrnice o poskytování cestovních náhrad

OZV č. 6/2016 ..o nočním klidu

Obec Ždánov Zastupitelstvo obce Ždánov Obecně závazná vyhláška obce Ždánov č. 6/2016 o nočním klidu Zastupitelstvo obce Ždánov se na svém řádném veřejném zasedání č. 21 konaném dne 30. 9. 2016 usneslo zrušit na základě příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění p ...

OZV 3/2015 Požární řád obce

OZV 2/2016

OZV č.4/2015

OZV č. 2/2014 o volném pohybu psů.