Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:


Ing. Milan Krabec 

email: milan.krabec@seznam.cz


 

Sdělení
V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných ve Ždánově mohou být pořizovány obrazové záznamy (foto, video) a audio nahrávky, které mohou být pro účely propagace obce Ždánov zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích (webové stránky, periodika, kronika, apod.).

Každý účastník na těchto akcích zároveň dává najevo, že souhlasí  s případným zachycením své podoby během pořádaných akcí a k možnému jeho zveřejnění ve zmiňovaných médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Za záznamy pořízené a zveřejněné jinými osobami než zástupci pořadatele nenese Obec Ždánov žádnou zodpovědnost.

Přílohy

[Adobe PDF | 268,5 kB]
DPIA obec Ždánov.pdf [›]