Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Veřejná vyhláška - FÚ

Veřejnoprávní smlouva s ZO ČSCH Ždánov 2021 - sběr železa

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Závěrečný účet obce Ždánov za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ždánov za rok 2020

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejnoprávní smlouva s ZO ČSCH Ždánov 2021

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisú údajú do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Schválený rozpočet 2021 - Svazek Domažlicko a stř. výhled 2022-2023

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov a Rozpočtové opatření č. 4-2020

Střednědobý výhled obce Ždánov na roky 2022- 2023

Rozpočet obce Ždánov na rok 2021

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov a Rozpočtové opatření č. 3-2020

Návrh rozpočtu DSO Domařlicko na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-23 DSO Domažlicko

Návrh rozpočtu DSO Lazce na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu na roky 2022-23 DSO Lazce

Návrh rozpočtový výhled na roky 2022-2023 a čerpání rozpočtu k 10/2020 a Rozpočtové opatření č. 2-2020

Opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích - N. Kramolín

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

OZV obce Ždánov č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ - ČEZ Distribuce

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Rozpočtové opatření č. 1-2020

Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Svazek Domažlicko

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Postřekov