Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Platby můžate poukázat

 

Obec dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtu. Případně je možno uhradit platby v úřední den v hotovosti v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

- číslo účtu 762351309/0800

- název banky: Česká spořitelna Domažlice

 

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu v úřední den

středa : 17.00 - 19.00 hodin

 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce

- poplatky za odpad - 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem nebo rekreační objekt/rok

- poplatky ze psů - 50,- Kč za psa a rok, 100,- Kč za každého dalšího psa a rok