Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

 

 

 

 

                                                                                                          Poslední aktualizace 12.3.2013