Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

OZV č. 6/2016 ..o nočním klidu

Obec Ždánov

Zastupitelstvo obce Ždánov

Obecně závazná vyhláška obce Ždánov č. 6/2016

 

o nočním klidu

 

 

Zastupitelstvo obce Ždánov se na svém řádném veřejném zasedání č. 21 konaném dne 30. 9. 2016 usneslo zrušit na základě příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, změn a doplnění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Ždánov č. 5/2016, o nočním klidu se v plném jejím rozsahu ruší.

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

Bc. Štěpán krutina                                                 JUDr. Václav Pflug

    místostarosta                                                             starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12. 10. 2016

Sejmuto z úřední desky dne: