Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Rozpočet na rok 2012 Chodská liga

    Dobrovolný svazek obcí Chodská liga - ROZPOČET 2012
           
PŘÍJMY          
  ORJ ODPA POL ORG V tis. Kč
Členské příspěvky/Celkem         51,82
Česká Kubice 20   4121   7,00
Díly 21   4121   3,40
Chodov 32   4121   7,00
Klenčí 37   4121   12,00
Luženičky 44   4121   3,00
Nemanice 54   4121   3,00
Nový Kramolín 59   4121   2,20
Otov 62   4121   1,00
Pec 65   4121   2,70
Trhanov 81   4121   4,90
Újezd 83   4121   3,50
Vlkanov 88   4121   1,00
Ždánov 93   4121   1,12
           
Poradenství/Celkem         82,48
Česká Kubice 20 3319 2111   9,00
Díly 21 3319 2111   5,70
Chodov 32 3319 2111   11,00
Klenčí 37 3319 2111   20,38
Luženičky 44 3319 2111   4,80
Nemanice 54 3319 2111   5,20
Nový Kramolín 59 3319 2111   3,70
Otov 62 3319 2111   1,80
Pec 65 3319 2111   3,10
Trhanov 81 3319 2111   8,30
Újezd 83 3319 2111   5,70
Vlkanov 88 3319 2111   1,80
Ždánov 93 3319 2111   2,00
           
Prodej propagačního materiálu   3319 2111   20,00
           
Projekt 230/Celkem         545,33
Česká Kubice 20   4221 3636 8,90
Díly 21   4221 3636 5,60
Chodov 32   4221 3636 10,90
Klenčí 37   4221 3636 18,60
Luženičky 44   4221 3636 4,80
Nemanice 54   4221 3636 5,10
Nový Kramolín 59   4221 3636 3,60
Otov 62   4221 3636 1,80
Pařezov 63   4221 3636 1,90
Pec 65   4221 3636 3,00
Trhanov 81   4221 3636 8,20
Újezd 83   4221 3636 5,60
Vlkanov 88   4221 3636 1,80
Ždánov 93   4221 3636 2,00
Dotace z EU a SR     4216   463,53
           
Projekt 142/Celkem         4 200,00
Klenčí 37 2219 4221   345,00
Luženičky 44 2219 4221   15,00
Nemanice 54 2219 4221   255,00
Ždánov 93 2219 4221   15,00
Dotace z EU a SR     4216   3 570,00
           
PŘÍJMY CELKEM         4 899,63
           
VÝDAJE          
Druh výdaje ORJ ODPA POL   V tis. Kč
Platy zaměstnanců - DPČ   3319 5011   60,00
Povinné poj. na soc. zab.   3319 5031   21,00
Povinné poj. na veř. zdr. poj.   3319 5032   9,00
Nákup propagačních materiálů   3319 5138   15,00
Služby zpracování dat (účetnictví a mzdy)   3319 5168   18,00
Služby pošt   3319 5161   2,00
Nákup ostatních služeb (licence, ostatní poplatky, daňové poradenství, propagace, správa webu, běžná údržba majetku CHL, členský příspěvek MAS)   3319 5169   19,80
Služby peněžních ústavů (pojištění majetku)   6320 5163   5,00
Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)   6310 5163   4,50
           
Projekt 230 (Nákup ostatních služeb)   2219 5169   195,51
Projekt 230 (Platy zam. v prac.p.)   2219 5011   262,37
Projekt 230 (Povinné poj. na soc. zab.)   2219 5031   61,22
Projekt 230 (Povinné poj. na veř. zdr. poj.)   2219 5032   26,23
Projekt 142   2219 6121   4 200,00
           
VÝDAJE CELKEM         4 899,63
           
Komentář k rozpočtu:          
           
1) Na písemnou žádost obec Pařezov vystupuje k 31. 12. 2011 z DSO CHL, musí však nadále
nést své závazky z projektu 230. Členský příspěvek ani příspěvek na poradenství obci Pařezov
na rok 2012 nebude účtován.          
           
2) Projekt 230 a 142 - Částky uvedené u jednotlivých obcí odpovídají 15% potřebných výdajů na projekt!
Tzn. výdaj je třeba nejprve předfinancovat a po proplacení dotace (85%) odpovídá výsledná částka
celkovému zatížení obce.          
           
3) Členské příspěvky budou vyúčtovány jednorázově v lednu 2012. Členský příspěvek zůstává oproti roku 
2011 nezměněn.          
           
4) Příspěvky na poradenství budou vyúčtovány jednorázově v lednu 2012.    
           
5) Příspěvky na projekt 230 se vyúčtují ve dvou platbách vždy měsíc před začátkem pololetí
(12/2011 a 6/2012). Uvedené částky korespondují s částkami v Plánu financování, který byl zpracován pro 
jednotlivé obce i pro svazek jako celek. Částky byly zaokrouhleny na 1 desetinné místo směrem nahoru.
           
6) Příspěvky na projekt 142 se budou účtovat vždy dle potřeby (dle došlých faktur přímo dotčeným
obcím). Zbývající investice se bude týkat především Klenčí a Nemanic. I zde je u všech zúčastněných
obcí počítáno raději s mírnou rezervou.          
           
7) Navrhované výdaje vychází z reálných výdajů uskutečněných v roce 2011 a aktualizovaných podle
současné situace. V turistické sezóně se počítá s tržbou za prodávaný propagační materiál, min.
plánovaná výše čistého zisku činí Kč 5.000,-, který je zahrnut do příjmů svazku.  
Zavedené elektronické bankovnictví by mělo snížit poplatky za vedení bankovních účtů cca o polovinu.
V jednotlivých výdajových položkách (kromě mezd, které jsou fixně dané) je počítáno s mírnou rezervou, 
nemusí tedy dojít k plnému čerpání. Pokud nebude rozpočet do konce roku 2012 dočerpán,
bude převeden na rok 2013.